Ogólne gałęzie informatyki

Informatyka jest obecnie jedną z najbardziej rozbudowanych dyscyplin naukowych. Składa się na nią wiele odrębnych gałęzi. Sama informatyka wiele czerpie także z innych dyscyplin, m. in. z matematyki, fizyki, chemii czy ekonomii. Informatyka ma pod sobą wiele gałęzi, a każda z nich wymaga specjalistycznej wiedzy. Dlatego można obecnie wyróżnić tak dużo zawodów, które w większym lub też mniejszym stopniu wiążą się właśnie z informatyką.

Cechą informatyki jest też to, że jest to obecnie jedna z najprężniej rozwijających się dyscyplin. Wiąże się to m. in. z powstawaniem nowych gałęzi i kierunków jej rozwoju. Do najbardziej rozbudowanych, a zarazem najbardziej podstawowych gałęzi informatyki należą obecnie: algorytmika, bazy danych, bioinformatyka, pozycjonowanie oraz programowanie. Oczywiście poza nimi istnieje szereg innych, mniej lub bardziej złożonych dziedzin. Zdecydowana większość z nich łączy w sobie informatykę oraz elementy innej, odrębnej dyscypliny, np.

ekonomii, matematyki, biologii czy zarządzania.