Informatyka śledcza

Informatyka śledcza to jedna z gałęzi informatyki leżąca także w zakresie nauk sądowych. Jednym z głównych zadań informatyki śledczej jest pozyskiwanie dowodów w postaci cyfrowej, które będą potwierdzeniem popełnionych przestępstw oraz wykroczeń. Informatyka śledcza jest także wykorzystywana do odtwarzania przeszłych zdarzeń. Jest to stosowane szczególnie przy ustalaniu motywów jakimi kierował się sprawca danego przestępstwa. Informatyka śledcza zajmuje się także pozyskiwaniem, odzyskiwaniem oraz analizowaniem materiałów dowodowych.

W tym celu wykorzystuje się np. dane cyfrowe, które spisuje się na nośnikach różnego rodzaju – mogą to być dyskietki, twarde dyski lub płyty CD. W informatyce śledczej wykorzystuje się także serwery internetowe, telefony komórkowe oraz przenośne pamięci. Coraz częściej korzysta się także z serwisów społecznościowych, które obecnie są internetową potęga. Dane dowodowe w ten sposób zebrane mają taką samą wartość i znaczenie jak dane fizyczne.