Informatyka prawnicza

Informatyka prawnicza to jedna z gałęzi informatyki. Nie jest w Polsce obecnie bardzo popularna, jednak na zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, to bardzo rozbudowana i szybko rozwijająca się dyscyplina.

Zajmuje się głównie procesami gromadzenie oraz przetwarzania i wyszukiwania informacji o prawie. W tym celu wykorzystuje systemy komputerowe.

Od samego początku swojego powstania informatyka prawnicza bardzo ewoluowała i znacząco poszerzyła obszar swoich działań. Obecnie informatyka prawnicza ma bardzo szeroki zakres swojego funkcjonowania, zajmuje się m.

in. tworzeniem specjalistycznych programów do automatycznego rozstrzygania.

Jest także wykorzystywana do tworzenia złożonych baz danych oraz w procesach wyszukiwania informacji prawnych. W informatyce prawniczej wykorzystuje się nie tylko wiedzę z zakresu prawa oraz osiągnięcia informatyki.

Bardzo ważne jest także zastosowanie wiedzy z nauki o komunikowaniu. Jest to szczególnie ważne w procesach przepływu oraz przetwarzania informacji.